Перелік основних інструкцій - див. прикріплені файли внизу, решта, в тому числі посадові - у секретаря школи, копії видані працівникам або заступникам директора. Прикріплені файли можна скачати на свій комп'ютер, у разі необхідності чи відсутності печатки - дати копію для дооформлення секретарю

Якщо Ви, як читач, хочете, щоб файли відкривалися завжди автоматично, то після натискання на один з них лівої клавішею миші, виконайте наступні дії.

Після натискання лівою клавішею файл потрапляє на моніторі в нижній інформаційний рядок зліва. Правою клавішею тисніть на файл, відкривається вікно, в якому поставте галочку біля слів "Завжди відкривати файли цього типу". Крім того, після такого налаштування комп'ютера, інформація таких файлів повинна видалятися автоматично.

Так що вибір між автоматичним збереженням файлу і подальшим ручним видаленням у разі його непотрібності та автоматичним відкриттям і наступним автоматичним знищенням.

Перелік діючих в школі на 1 вересня в школі інструкцій з охорони праці і безпеки життєдіяльності - див. внизу прикріплений файл

У березні-квітні 2017 року працівники школи пройшли навчання та атестацію з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Одночасно перевірявся стан нормативних документів з питань ОП і БЖД, якими працівники користуються, проводилися організаційні заходи щодо впровадження протипожежного режиму в школі згідно останнього Наказу МОН України.

/Files/images/БЖД-квітень2017-№1.JPG

/Files/images/БЖД-квітень2017-№2.JPG

/Files/images/БЖД-квітень2017-№3.JPG

/Files/images/БЖД-квітень2017-№5.JPG

/Files/images/БЖД-квітень2017-№6.JPG

Місячник "Увага! Діти на дорозі"

Див. http://school56.edukit.mk.ua/novini/id/452

Перевірка 02.04.2014р. знань працівників Миколаївської ЗОШ № 56 з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

/Files/images/Перевірка з ОП - 02.jpg

/Files/images/Перевірка з ОП-01.jpg
/Files/images/Перевірка з ОП-03.jpg

/Files/images/Перевірка з ОП-04.jpg

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 07.10.2013 р. № 1365. Коментар

Нова редакція Положення зазнала суттєвих змін порівняно з минулою редакцією. Розслідуванню підлягають НВ, що сталися як в навчальному закладі, та і поза ним в будь-який час і місці, якщо керівником позашкільного заходу з учнями був працівник навчального закладу. Розслідуванню підлягають НВ, що трапилися з учасниками НВП і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день або стійкого погіршення стану здоров'я чи їх смерті. Про НВ потерпілий повинен повідомити безпосереднього керівника (вчителя).Терміново організується надання першої медичної допомоги, зберігається обстановка на місці НВ, якщо це не загрожує життю і здоров’ю. Повідомляється керівнику навчального закладу і відповідальній особі з охорони праці. У разі НВ поза межами міста (району) повідомляється орган управління освітою за місцем події. Керівник навчального закладу негайно усуває причини, що викликали НВ, повідомляє батьків, направляє письмовий запит до лікарні, протягом доби утворює наказом комісію з розслідування НВ. Комісія протягом трьох робочих днів з дати її утворення проводить розслідування і складає акт про НВ за формою Н-Н. Керівник протягом одного робочого дня після одержання матеріалів, підготовлених комісією, повинен розглянути і затвердити акт Н-Н. Примірники (5) затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів надсилаються керівником: потерпілому(батькам), керівнику підрозділу навчального закладу, де стався НВ, відповідальному за ОП, органу управління освітою, архіву навчального закладу (зберігається там 60 років).НВ з актом Н-Н береться на облік і реєструється навчальним закладом та органом управління освітою. НВ, наслідком яких є мікротравми, засвідчуються і реєструються медичним працівником навчального закладу в окремому журналі реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу. Такі НВ не беруться на облік навчальним закладом. У разі настання через деякий час у постраждалого від мікротравми ушкодження здоров'я розслідування нещасного випадку проводиться протягом місяця з дня письмової заяви потерпілого або його батьків. Положення розглядає правила також спеціального розслідування нещасних випадків (групові, тяжкі), питання звітності про НВ, в тому числі форму звітності навчального закладу за календарний рік. Положення містить кілька нових додатків з новими формами, які ще треба опрацювати навчальним закладам в процесі роботи по розслідуванню. Новим є і те, що після закінчення лікування або уразі смерті потерпілого від нещасного випадку відповідно до довідки лікарні керівник складає та надсилає в десятиденний строк до всіх органів і осіб, куди направлений 5 примірників акту, також повідомлення за спеціальною формою про наслідки нещасного випадку. Неясне до кінця питання з визначенням мікротравм. Якщо за старою редакцією Положення в реальній практиці забій або тріщина (перелом) мізинця явно не підпадали під акт Н-Н, бо учень був у школі, то при цій редакції при переломі виникає юридична можливість у постраждалого згодом надавати письмову заяву про негативні наслідки для здоров'я від НВ, що призведе до складання у місячний термін акта Н-Н .

Охорона праці і безпека життєдіяльності

Тиждень охорони праці і безпеки життєдіяльності в Миколаївській ЗОШ № 56 з 22 квітня по 26 квітня 2013 року

/Files/images/Тиждень охорони праці Миколаїв.JPG

28 квітня 2013 року відзначається День охорони праці в Україні і Всесвітній день охорони праці. З 22 квітня по 26 квітня в Миколаївській ЗОШ, відповідно до затвердженого в школі плану, відбувалися заходи тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності. Частина масових заходів за тематикою співпадала із заходами Дня цивільного захисту 25 квітня.

Орієнтовний зразок "Правил поведінки в кабінеті підчас екстремальних ситуацій"

/Files/images/Правила поведінки.jpgПравила поведінки в кабінеті № ___ під час екстремальних ситуацій (орієнтовний зразок)

Маркування столів

/Files/images/Маркування.jpgМаркування столів

Маркування столів (ГОСТ 11015-93). Основні дані для правильного маркування (витяг з двох таблиць)

Номер Середній ріст учнів, мм Група росту, мм Колір маркування Висота робочої поверхні стола в мм від підлоги, не менше
1 1050 Від1000до1150 Помаранчевий 460
2 1200 Від1150до1300 Фіолетовий 520
3 1350 Від1300до1450 Жовтий 580
4 1500 Від1450до1600 Червоний 640
5 1650 Від1600до1750 Зелений 700
6 1800 Від1750 і вище Блакитний 760

Не робіть такого: wym-1517337867869

Після натискання лівою клавішею на певний файл з нижнього списку він потрапляє на моніторі в нижній інформаційний рядок зліва. Одночасно файл потрапляє у папку для зкачування файлів з Інтернету. І скільки разів користувач буде тиснути, стільки разів файл зкачається у цю папку. Глюки малопотужних чи старих компів або відсутність необхідних функцій на них для зкачування - то проблеми їх власників, тут все працює

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 3347